شناخت درخت

Tree detective
شناخت درخت
برگردان: 
عاطفه سلیانی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

ممکن است کودک شما باور نکند که درختان موجوات زنده هستند. تجربه های بسیار با گیاهان به او کمک خواهد کرد که درک کند آن ها زنده اند!

  • درختی را در پیرامون خانه با کودک تان پیدا کنید.
  • از او بخواهید دست هایش را دور تنه ی درخت حلقه کند تا اندازه ی آن را بسنجد.
  • به برگ ها و دیگر قسمت های درخت نگاه کند و به آن ها دست بزند.
  • عکس برداشتن یا کشیدن تصویر از درخت، به کودک شما کمک خواهد کرد تا آنچه را پیدا (کشف) کرده است، به خاطر بسپرد.
  • مدتی بعد دوباره به دیدن درخت بروید و نشانه های رشد یا تغییر در آن را جست و جو کنید. برای نمونه، در فصل پاییز کودک تان را به پیدا کردن دانه ها یا تخم های بر زمین ریخته تشویق کنید.
راهنما

عضویت در کانال تلگرام