عصر طلایی دایناسورها

عصر طلایی دایناسورها
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
نویسنده: 
عرفان خسروی
تصویرگر: 
محمد رسول حقانی
برگردان: 
ویراستار: 
علیرضا باقری جبلی, افسانه حجتی طباطبایی
شاعر: 
سال نشر: 
۱۳۹۲
نگارنده: 
فاطمه مرتضایی فرد

کتاب دایرة المعارفی است درباره دایناسورها و ویژگی هایشان، عصری که زندگی می کردند، مکان زندگی، وزن، اندازه و نوع تغذیه شان. چند صفحه هم به تاریخچه کشف دایناسورها و پراکندگی آن ها پرداخته است. 
مخاطب افزون بر به دست آوردن اطّلاعات جالب درباره ی دایناسورها، با ارزش تنوع زیستی، خطر انقراض حیات وحش و برخی از مشكلاتی كه محیط زیست ما را تهدید می كنند آشنا می شود.

این كتاب با این هدف نوشته شده است كه مخاطب آن، به فكر فرو برود، نتیجه گیری كند، درصدد مطالعه ی كتاب های دیگر برآید و با روش علمی و شیوه ی اندیشه و نتیجه گیری دانشمندان آشنا شود. اطلاعات علمی این كتاب، روزآمد و دقیق است و پوستر، مندرجات، مقدمه کوتاه، راهنمای استفاده از شناسنامه ی هر دایناسور، واژه نامه و همچنین نمایه دارد.
نویسنده ی این كتاب با آموخته ها و نیاموخته های دانش آموزان ایرانی آشناست؛ زیرا سال هاست كه به آن ها زیست شناسی درس می دهد. 

گزیده ای از کتاب
کاربردها و فعالیت ها
راهنما

عضویت در کانال تلگرام