فرم همکاری داوطلبانه با کتابک

داوطلب کیست؟
داوطلب کسی است که وقت، خدمات ویا منابعی را، بدون چشم داشت مالی، در راه پیشبرد هدفی سودمند در اختیار دیگران یا سازمانی قرار دهد. هر چند کار داوطلبانه بدون دریافت دستمزد یا چشم داشتی انجام می شود ولی جوهر کار داوطلبانه علاقه، باور، مسولیت پذیری و تعهد داوطلب به انجام کاری است که به او داده می شود. افراد با پیشینه، تجربه، تحصیلات و یا حرفه های مختلف به کار داوطلبانه می پردازند. برخی داوطلب ها در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، آموزشی، کمک رسانی در شرایط اضطراری و غیره آموزش دیده و برخی نیز بدون نیاز به تخصص به کار داوطلبانه می پردازند که خود موجب یادگیری، کسب مهارت و تجربه برای فرد داوطلب می شود. زمینه کار داوطلبانه گسترده است و شامل فعالیت های اجتماعی، بشردوستانه، کمک رسانی، فرهنگی، آموزشی، هنری و غیره است.
نیاز کتابک
کتابک درحوزه ترجمه نیازند به داوطلبانی است که افزون بر تسلط بر آن زبان به زبان فارسی نیز چیره گی داشته باشند. با توجه به این نیاز، واجدین شرایط لازم است مشخصات فردی و تخصصی فرم زیر را تکمیل و برای کتابک ارسال کنند.
مشخصات فردی
مشخصات تخصصی مترجم
پیوستاندازه
Microsoft Office document icon فایل نمونه برای مترجمان زبان انگلیسی۳۱.۵ کیلوبایت