فرهنگنامه نتیجه سی سال تلاش گروهی، داوطلبانه و مستقل!

سی سالگی فرهنگنامه کودک و نوجوان. بزرگ داشت این مناسبت سبب شد بسیاری از علاقه مندان به کودکان ایران و همکاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در روز دوشنبه ۳۱ خرداد در خانه هنرمندان ایران گردهم آیند.

برنامه بزرگ داشت سی امین سالگرد آغاز به کار تالیف فرهنگنامه کودک و نوجوان را شورای کتاب کودک ترتیب داده بود و نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک اجرای آن را برعهده داشت. در این مراسم، برخی از نخستین همکاران فرهنگنامه از جمله یحی مافی، مهندس پازوکی، دکتر مرادی، دکتر افشار و توران میرهادی سخن گفتند و یاد همکاران درگذشته فرهنگنامه معصومه سهراب و منصوره راعیٔ، ایرج جهانشاهی و شریف زاده را گرامی داشتند.
ستایش سی سال کار گروهی و داوطلبانه و مستقل دست اندرکاران تالیف فرهنگنامه،‌ که با ۵ تن آغاز شد و اکنون با بیشتر از سیصد نفر به پیش می رود، در میان سخنان همه سخنرانان مشترک بود. یحی مافی، فرهنگنامه کودک و نوجوان را کتاب مرجعی دانست که برای همه فارسی زبانان از گروه های سنی مختلف قابل استفاده است. مافی، که در جمع آغاز کنندگان تالیف فرهنگنامه است از خاطرات خود و از چگونگی به وجود آمدن ایده تالیف دانش نامه ای جامع برای کودکان و نوجوانان ایرانی گفت. او گفت که در سال ۵۸ و پس از گذشت چندین سال از آغاز فعالیت شورای کتاب کودک، شرایط فرهنگی جامعه رو به بهتر شدن رفته بود. سطح تحصیلات آموزگاران و پدر و مادرها بیشتر شده بود و حق پرسیدن به بچه ها داده شده بود. بچه ها پرسش می کردند و پدر و مادرها نمی توانستند به آن ها پاسخ دهند. یافتن پاسخ درست برای کنجکاوی ها و نیازهای کودکان دشوار بود و کم کم نیاز برای تالیف دانش نامه ای که پاسخ گوی پرسش های کودکان و نوجوانان ایرانی باشد احساس می شد. خانم میرهادی در چنین شرایطی، اندیشه تالیف فرهنگنامه کودک و نوجوان را طرح کرد و کار به شکل گروهی آغاز شد و تا امروز بدون هیچ کمک و پشتوانه دولتی و با سرمایه گذاری خصوصی و کار داوطلبانه دقیق و سنگین ادامه پیدا کرد.

یحی مافی در پایان سخنان خود برای پیشبرد کار تالیف و انتشار فرهنگنامه درخواست کمک کرد و گفت: این کتاب به هیچ موسسه و سازمان دولتی وابسته نیست، ‌این کتاب به شما وابسته است. کمک کنید تا کار را ادامه دهیم. امکانات خود را بسنجید. اگر دوستانی دارید که می توانند از آن ها بخواهید به ما کمک کنند. مردم ما خیرند. کمک به کار کتاب معمول نیست. آن را معمول کنید. فرهنگنامه را بخوانید و به دیگران توصیه کنید. به خانه ای که می روید این کتاب را اهدا کنید و این کتاب را بشناسانید. نزدیک به ۹۵ درصد مقالات این کتاب اهدایی است. هزینه یک جلد را به نام پدر و مادرتان تامین کنید. به این ترتیب آن جلد از فرهنگنامه با نام مرحوم چاپ می شود.
توران میرهادی نیز در سخنان کوتاهی درباره فرهنگنامه گفت: ما در این سی سال در کار تالیف فرهنگنامه مفهوم ز گفواره تا گور دانش بجوی را درک کردیم و هر روز نیز ابعاد تازه ای از آموختن را کشف می کنیم. راهنمایی همیشگی استادان همکار فرهنگنامه نیز از نعمت های بزرگی بوده که در این چند سال داشتیم. استادان دانشکده پزشکی و کشاورزی دانشگاه تهران، فیزیکدانان و شیمیدانان و ... . آن ها همواره در جستجو، دقت و فکر و مطالعه و ارائه مشورت به ما کمک می کنند تا کار دقیق و با کیفیت پیش برود.
شاید اگر مدیریت شورایی در فرهنگنامه نبود ما نمی توانستیم کار را به این جا برسانیم و برای آینده اش برنامه ریزی کنیم. مدیریت شورایی به ما می گوید گوش کن! سوال کن! مشورت کن! نترس! سعی کن راهش را پیدا کنی!. در مدیریت شورایی فرهنگنامه، هیچ چیز نمی تواند حرف آخر باشد. تک تک افراد که دست به قلم می برند از آن بهره مند می شوند و می آموزند. این مسیر اجازه داده که این کار سی سال ادامه پیدا کند، متحول بشود، بزرگ بشود و نیروهای تازه به آن بپیوندند.
در پایان مراسم سه ساعته بزرگ داشت سی سالگی فرهنگنامه کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک با اهدای لوح از برخی از همکاران فرهنگنامه قدر دانی کرد. فیلم کوتاهی درباره فرهنگنامه کودک و نوجوان و برنامه های کوتاه موسیقی ایرانی و کلاسیک از دیگر بخش های مراسم بود.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام