شعر قایق مورچه

قایق مورچه - اسدالله شعبانی
نویسنده: 
اسدالله شعبانی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

قایق مورچه - اسدالله شعبانی

یه برگ درخت
افتاده تو جو

سوارش شده
مورچه کوچولو

مورچه کوچولو
دریانورده

قایقش چیه ؟
یه برگ زرده ...

جوی آب براش
یه اقیانوسه

ماسه ها نهنگ
ماهیا، کوسه

اسدالله شعبانی

شعر هدیه قشنگ سروده‌ی اسدالله شعبانی

راهنما
دسته‌ها: 
پدیدآورندگان: 

عضویت در کانال تلگرام