لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی 

لا به لای گلهای سرخ 

خواب دنجی پیدا کنی

 

گردآورنده از اهر: رضا بالا گر

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۴:۰۲
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی اهری
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۷
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام