مادر - محمود کیانوش

مادر، موهایت
خرمن‌ها خوبی
چشمانت مادر
گلشن‌ها خوبی
مادر لبخندت
صبح و صد خورشید
آوازت مادر
فردا و امید
مادر آرامش
در دستان توست
این دنیا مادر
در فرمان توست
مادر می‌خواهم
مادر می‌جویم
مادر می‌بینم
مادر می‌گویم.

راهنما
پدیدآورندگان: 
کلیدواژه: 

عضویت در کانال تلگرام