مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای زنان

دانلود کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای زنان
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
فاطمه یاراحمدی و همکاران
تصویرگر: 
سوسن هومند و همکاران
برگردان: 
مجتبی خادمی و همکاران
سال نشر: 
بی‌تا
توضیح تکمیلی نگارنده: 
صفورا زواران حسینی

کتاب «دانستنی‌های زیست‌محیطی برای زنان» دومین جلد از مجموعه کتاب «دانستنی‌های زیست محیطی» است که برای سه گروه از مخاطبان (همه، زنان و زنان روستایی) تهیه شده است.کتاب‌های این مجموعه شامل دانستنی‌ها و اطلاعات ضروری درباره ی مسائل محیط‌زیستی به زبان ساده هستند و با پشتیبانی صندوق جمعیت ملل متحد تدوین شده است.

 نویسندگان این مجموعه دولت، مردم و جامعه علمی را متولیان حفاظت از محیط‌زیست می‌دانند و بر  این باورند که این کتاب‌ها موجب ارتباط میان این سه گروه و زمینه‌ساز رسیدن به توسعه پایدار و اهداف محیط‌زیستی خواهد شد.
نویسندگان کتاب معتقدند با توجه به نقشی کهزنان در خانواده و جامعه دارند مطالعه ی این کتاب ها سبب اثرگذاری بر فرهنگ، ارتقای دانش و تغییر رفتار افراد جامعه در زمینه مسایل محیط‌زیستی خواهد شد. کتاب شامل ۷ فصل  صرفه‌جویی در مصرف آب، جلوگیری از آلودگی آب‌ها، آلودگی هوای داخل خانه، جمعیت و محیط‌زیست،بهداشت و محیط، آنچه باید به فرزندان خود بیاموزیم و مدیریت زباله در منزل است.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام