مولانا

مولانا

چون که با کودک سر و کارم فتاد
هم زبان کودکان باید گشاد

مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بیان این خبر کی کلموا الناس علی قدر عقولهم

راهنما

عضویت در کانال تلگرام