نامزد ایران برای جایزه آساهی معرفی شد

نامزد ایران برای جایزه آساهی معرفی شد

 شورای کتاب کودک، کانون توسعه فرهنگی کودکان را به عنوان نامزد ایرانی جایزه ترویج کتابخوانی آساهی ۲۰۱۲ به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی کرد. 

کانون توسعه فرهنگی کودکان سازمانی غیردولتی است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر در روستاها و مناطق محروم تشکیل شده است. 

 فعالیت اصلی این سازمان تأسیس و تجهیز کتابخانه در روستاها است. شورای کتاب کودک برای انتخاب این موسسه فرهنگی دلایلی مانند گستردگی فعالیت ترویجی ادبیات کودک در روستاها و مناطق محروم ایران، تشکیل ۱۴ کتابخانه با مجموعه ای بیش از ۴۲۴۷۹ کتاب و ۶۲۵۲ عضو در سراسر ایران، مدیریت کارآمد متمرکز در اداره امور هر کتابخانه، برگزاری دوره های بازآموزی برای کتابداران و تولید منابع آموزشی، تشکیل بیش از ده کارگاه در سال برای علاقمندان روستایی، بازدید کارشناسان از کتابخانه ها دو بار در سال به مدت هفت تا ده روز، همسازی فعالیت ها با محیط بومی و جلب مشارکت جامعه محلی و کودکان و نوجوانان در امور مربوط به کتابخانه عنوان کرده است.

شورای کتاب کودک، به عنوان شاخه دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) در ایران، مسئولیت معرفی نامزدان ایران برای جایزه هایی مانند آساهی و جایزه هانس کریستین اندرسن را برعهده دارد. جایزه ترویج کتاب خوانی آساهی، هر ساله به گروه یا موسسه ای اهدا می شود که با انجام فعالیت های خود سهم پایداری در اجرای برنامه های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشد. جایزه آساهی را دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، هر دوسال یکبار به گروه یا موسسه ای اهدا می کند که سهم پایداری در اجرای برنامه های ترویج کتابخوانی کودکان داشته باشد. در سال ۲۰۱۰، دو پروژه در کشورهای غنا و کلمبیا این جایزه را به دست آوردند. 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام