نمایشگاه "گروه کتاب آبی"

Blue Book Group
نمایشگاه "گروه کتاب آبی"

گروه کتاب آبی، گروهی هنری از ٣٠ تصویرگری ایرانی و کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، پرتغال، مجارستان و مکزیک است

این گروه در سال ١٣٨٦ از سوی علی و حسن عامه کن، دو برادر هنرمند تصویرگر ایرانی بنیان نهاده شده است. هدف از تشکیل گروه آبی، ارتقای کار تصویرگران جوان ایرانی و ایجاد فضایی برای تعامل تصویرگران از سراسر جهان با یکدیگر و آشنایی با شیوه کار و فرهنگ هم است.
نخستین نمایشگاه این گروه با حضور هنرمندان ١٠ کشور در سال ۸۶ در شهر  تهران برپا شد. این گروه تاکنون افزون بر ایران در امارات متحده ی عربی، ژاپن، اسپانیا و آرژانتین و فرانسه هم نمایشگاه هایی بر پا کرده اند. ایده تشکیل گروه کتاب آبی نخستین بار از سوی یک تصویرگر ژاپنی پیشنهاد شد.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام