شعر نهال من

شعر نهال من
نویسنده: 
اسدالله شعبانی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

شعر نهال من - اسدالله شعبانی

سال گذشته
نهالی داشتم
بردم آن را
تو باغچه کاشتم

نهال من شد
پر از جوونه
رو شاخه هاش ساخت
پرنده لونه
ریشه ها در خاک
شاخه ها در باد
قد کشید و شد
شادشادشاد
تا کم کمک شد
درختی زیبا
سایه اش رو داد به من و بابا

اسدالله شعبانی

شعر قایق مورچه از اسدالله شعبانی

راهنما
دسته‌ها: 
پدیدآورندگان: 

عضویت در کانال تلگرام