نوروز فرخنده باد

نوروز فرخنده باد
نویسنده: 
گروه خبر کتابک

بُزَک بمان بهار می‌یاد
سنبله‌ها هزار می‌یاد
تاجِ سرت سبزه بذار
با بچه‌ها شادی بکار
جشنی بزرگ به یادگار
نوروزِ جَم فرخنده دار
 
نوروز جمشیدی، بیکران بیکران
بر همه کودکان
مادران، پدران و بزرگان
فرخنده باد
 
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

راهنما

عضویت در کانال تلگرام