هفت عادت کودکان شاد

کتاب کودک و نوجوان: هفت عادت کودکان شاد
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
The 7 habits of happy kids
نویسنده: 
Sean Convey
شون کاوی
برگردان: 
نازنین نیکوسرشت
ویراستار: 
شاعر: 
ناشر: 
سال نشر: 
۱۳۹۲
توضیح تکمیلی نگارنده: 
گروه کتابشناسی کتابک

این کتاب یک کتاب کار است که به پدران و مادران و آموزگاران کمک می کند تا هفت عادت خوب را در کودکان نهادینه کنند. در مقدمه کتاب آمده است این کتاب قدرت زندگی براساس اصول را به کودکان نشان می دهد اصولی مانند احساس مسئولیت، برنامه ریزی، احترام به دیگران، کار گروهی و اعتدال. این اصول جهانی هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیازند.  

Unknown Object

این کتاب شامل هفت داستان است و هر داستان یک عادت مثبت را به کودکان آموزش می دهد. در پایان هر داستانی یادداشتی برای پدر و مادرها و آموزگاران وجود دارد که پیشنهادهایی برای چگونه بیرون آوردن آن عادت از داستان ارائه شده است. همچنین فهرستی ازر پرسش ها وجود دارد که پدر و مادرها و آموزگاران می توانند از کودکان بپرسند و همین طور فهرستی از گام های کوچک که کودکان می توانند در آغاز عادت ها را تمرین کنند. در پایان کتاب جدولی از هفت عادت قرار دارد که نشان می دهد آن ها چگونه با هم در پیوندند و کار می کنند.

گزیده ای از کتاب
کاربردها و فعالیت ها
راهنما

عضویت در کانال تلگرام