هوای نو بهاری

هوای نو بهاری
نویسنده: 
اسدالله شعبانی

هوای نو بهاری
نم نم بارون
چهچه ی قناری
بر لب ِایون

سبزه‌ی ریشه ریشه
میون ِبشقاب
تُنگ ِبلور و ماهی 
آینه و آب

شاخه‌ی پشت ِشیشه
پر از جوونه
خنده و دیده بوسی
خونه به خونه

عید شما مبارک
عید شما هم
همیشه شاد باشیم
همیشه با هم

راهنما

عضویت در کانال تلگرام