چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟

چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
فاطمه فروتن اصفهانی
تصویرگر: 
میترا عبدالهی
برگردان: 
لیلی فیروز
سال نشر: 
۱۳۹۷
نگارنده معرفی کتاب: 

کتاب «چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟» با همراهی تصاویر، داستانی از زشتی جنگ را برای کودکان روایت می‌کند.

کتاب «چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟» داستان تانک کوچولویی است که برای اولین بار به جنگ می‌رود. او گلوله‌بازی را دوست دارد. او نمی‌داند جنگ چیست. وقتی با آخرین گلوله‌اش به شهر می‌رسد و با شهری ویران رو به رو می‌شود که نمی‌داند چه کسی این بلا را سر شهر آورده. اما وقتی که لوله‌اش را به طرف دخترکی نشانه می‌رود با دیدن چهره وحشت‌زده او می‌فهمد که همه چیز را می‌فهمد. دلش از غصه پر می‌شود؛ آن قدر پر که آخرین گلوله در دلش می‌ترکد و او تبدیل به پرنده‌هایی سفید و قشنگ می‌شود.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام