ژول ورن، پدر داستان های علمی - تخیلی

ژول ورن، پدر داستان های علمی - تخیلی

۱۹ بهمن برابر با ۸ فوریه ۱۸۲۸ زاد روز ژول ورن، نویسنده ی فرانسوی است.

"سفر به مرکز زمین"، "از زمین تا ماه"، "بیست فرسنگ زیر دریا"،"هشتاد رو ز دور دنیا" و "جزیزه ی اسرارآمیز" از داستان های برجسته ی اوست. ژول ورن را پدر داستان های علمی - تخیلی می‌دانند كه سال های سال الهام بخش رویاها و ماجراجویی های مردم سراسر جهان بوده است. اهمیت كار ژول ورن را باید در روی آوردن او به مخاطبان نوجوان و توجه به نیازهای فكری آنها جست و نه فقط در پیشگام بودنش در زمینه داستان های علمی تخیلی. بخش دیگری از محبوبیت او را نیز می‌توان مرهون شیوه و جنبه علمی كار ورن نسبت به همكاران هم عصرش و پیش از او دانست كه با دقتی بی‌نظیر درباره جزئیات دست به پژوهش می‌زد و عامل واقعگرایی را با یافتن پایه‌ها و مبانی علمی موضوع‌های مورد بحث به داستان های تخیلی خود وارد می كرد. او رمان ها و داستان های خود را بیشتر در قالب سفرنامه‌هایی جذاب و پر هیجان نوشت و با این كار به راحتی خواننده بخصوص نوجوان و جوانش را با خود همراه كرد.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام