کارگاه بازی، هنر و ادبیات موسسه خانه دوستان آشنا برای کودکان و نوجوانان

نویسنده: 
گروه خبر کتابک

خانه دوستان آشنا روزهای پنجشنبه برای گروه سنی کودک و نوجوان کلاس های «ادبیات، هنر و بازی با تمرکز بر متون کهن» و «آشنایی با شاهنامه از طریق هنر» را برگزار می کند.

در این کلاس ها تلاش بر این است که کودکان به وسیله ابزار گسترده هنر با ادبیات غنی فارسی آشنا شوند. همچنین هر چهار جلسه یک بار از یکی از مرکزهای در پیوند با هنر و ادبیات کودک بازدید خواهد شد.

کلاس زمان
 ادبیات، هنر و بازی با تمرکز بر متون کهن ساعت ۱۳- ١۵
آشنایی با شاهنامه از طریق هنر ساعت ۱۵-١٧

 

نشانی: میرداماد، نفت جنوبی، خیابان تابان، پلاک١١
تلفن:٢٢٢٢٢٣٠٠
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام