کتابخانه دبستان معینی بوشهر

کتابخانه دبستان معینی بوشهر

 دبستان معینی بوشهر در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در ساختمان اهدایی معین التجار بوشهری به اداره ی فرهنگ وقت،آغاز به کار کرد.

نقش کتابخانه های آموزشگاهی در گسترش مفهوم آموزش و غنا بخشیدن به  آن، واقعیتی  انکار ناشدنی است و  ایجادعادت به خواندن و مطالعه در کودکان و نوجوانان، از وظایف اصلی آن ها به شمار می آید. انجمن اولیا و مربیان دبستان معینی نیز با پشتیبانی و همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خلیج فارس كتابخانه ی این مدرسه را راه اندازی کرد. این مدرسه دارای۱۰۰۰دانش آموزاست و از مدرسه های فعال و معتبر بندر بوشهر به شمار می آید. كتابخانه ی مدرسه، اتاقی به مساحت ۴۸ متر مربع و دارای نور، سیستم سرمایش وامکانات مناسب است، زیرا این فضا ویژه ی كتابخانه ساخته شده است. منابع کتابخانه شامل نزدیک به۳۴۰۰ نسخه کتاب، چندین عنوان نشریه (از انتشارات وزارت آموزش و پرورش) و نزدیک به ۱۰۰عنوان لوح فشرده آموزشی است. کتابخانه ی مدرسه، اشتراک نشریه های مناسب برای دانش آموزان و آموزگاران را نیز در دستور كار خود دارد.

کتابخانه معینی بوشهر

برنامه هایی هم برای به کار گرفتن هر چه بهتر و بیشتر منابع دیداری و شنیداری و حتی آموزش های الکترونیکی و پیوسته در نظر گرفته شده اند. كتاب های این کتابخانه با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش، به روش دیویی رده بندی شده اند و مراجعان آن برای جست وجوی منابع، از  برگه دان استفاده می کنند. برنامه ی نرم افزاری جدیدی  نیز از شرکت  همارا كه برای كتابخانه های آموزشگاهی مناسب است، تهیه شده است. كتابخانه ۴۰ صندلی و ۱۰ میز مطالعه ی ۴ نفره دارد و همه ی دانش آموزان یک كلاس ،همزمان می توانند از آن استفاده كنند. این تجهیزات و بسیاری از منابع، به ویژه منابع مرجع، با مشورت و همراهی خانم سهیلا علوی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (که عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه است) تامین شده اند. همه ی۱۰۰۰ دانش آموز  و ۶۰ نفر کارکنان اداری و آموزگاران مدرسه، عضو كتابخانه اند.

کتابخانه معینی بوشهر

تهیه ی منابع مناسب برای اعضای غیر دانش آموز، از برنامه های آینده ی این مدرسه است. روزانه بیش از ۱۰۰ نفر دانش آموز به کتابخانه مراجعه می كنند و بیشتر از ۳۵عنوان کتاب به امانت می برند. شمار زیادی از آن ها نیز در کتابحانه مطالعه می کنند. آیین نامه و مقررات امانت و استفاده ازكتابخانه، تهیه و در بخش هایی از کتابخانه نصب شده است. هم اکنون یک خانم كتابدار که از  دانش آموختگان رشته ی کتابداری دانشگاه خلیج فارس است، در دو شیفت کاری كتابخانه را اداره می كند.
كتابخانه ی معینی را خانم سهیلا علوی، عضو هیئت علمی گروه كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خلیج فارس، معرفی کرده و در اختیار كتابک قرارداده است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام