کتابخانه های مدارس

کتابخانه های مدارس
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
سوسن عباسی هرمزی
پدیدآورندگان: 
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۶

در کتاب حاضر که در عمل نوعی راهنما برای ارتقای توانمندی های  کتابداران و مدیران مدرسه به شمار می رود، ضمن توجه به اهمیت و مبانی نظری کتابخانه های آموزشگاهی، تاریخچه ی این کتابخانه ها در جهان و اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه، رهنمودهایی برای اداره ی بهتر کتابخانه های آموزشگاهی و علاقه مند کردن دانش آموزان به کتابخوانی ارائه شده است. پایان بخش کتاب استاندارهای کتابخانه های آموزشگاهی، بیانیه ی کتابخانه های عمومی ایفلا/یونسکو و جملاتی از بزرگان درباره ی کتاب و کتابخانه است.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام