کتابخانه ی چرخ دار برای مدارا و صلح

کتابخانه ی چرخ دار برای مدارا  و صلح

کار "کتابخانه ی چرخ دار برای مدارا وصلح" در سال ۱۹۸۶ به عنوان یک پروژه ی غیر انتفاعی از سوی "مرکز فلسطینی مطالعات عدم خشونت" آغاز شده است. مناطق زیر پوشش این طرح، یعنی روستاهای دور افتاده ی فلسطینی و مناطق اسکان پناهندگان است که دسترسی به کتابخانه، کتابفروشی یا مدرسه ندارند.

هدف این طرح، تشویق به خواندن، کمک به بالا بردن سطح خواندن در میان کودکان، مشارکت وآموزش والدین، امکان اظهار نظر، ایجاد روابط متقابل و علاقه مند کردن کودکان به هنر است. این طرح مردمی، صلح، همزیستی و عدم خشونت را به عنوان شیوه ی زندگی ترویج می کند.

بنیان گذار این طرح، نافذ اصیلی آموزگار مدرسه و مردی صلح طلب است که در حال حاضر ریاست "مرکز فلسطینی مطالعات عدم خشونت" را به عهده دارد. طرح کتابخانه ی چرخ دار پیوسته به دنبال روش های جدید آموزشی صلح آمیز برای کودکانی است که در وضعیت خشونت بار زندگی می کنند.

ازبرنامه های این طرح، نمایش عروسکی و دوره های آموزشی در زمینه ی ارتباط موثر و سیاست گذاری برای رهبران جوان است. این طرح همچنین در گستره ی نوشتن و چاپ بروشور و ترجمه ی مطالبی درباره ی عدم خشونت به زبان عربی فعالیت دارد و خبرنامه ای به زبان انگلیسی نیزچاپ می کند که مخاطبین آن، شبکه ی گسترده ای از سازمان ها و گروه های جهانی این مرکز هستند.

طرح کتابخانه ی چرخ دار برای انجام امور اداری، تعمیرات و نگهداری وانت کتابخانه های سیار و تهیه ی کتاب های جدید کاملا وابسته به کار داوطلبانه و کمک های مالی مردمی است.

فعالیت وانت کتابخانه ی سیار به سبب بستن جاده ها از سوی اسرائیل متوقف شده است ولی به خاطر این مشکلات طرح جدیدی برای کمک رسانی به نام "برنامه ی عدالت اجتماعی" در همبرون اجرا می شود. طرح "کتابخانه چرخدار برای مدارا و صلح"‌ در سال ۱۹۹۹ برنده جایزه آساهی شد. 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام