کودک و جغرافی: یادگیری جغرافی را از کجا آغاز کنیم؟

کتاب کودک و نوجوان: کودک و جغرافی: یادگیری جغرافی را از کجا آغاز کنیم؟
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
‭ ‎Early childhood: where learning begins geography
نویسنده: 
Fromboluti, Carol Sue
ک‍ارول‌ س‍و ف‍روم‍ب‍ال‍وت‍ی‌ و کارول سیفلد
برگردان: 
اعظم مومنی
ویراستار: 
هنگامه بازرگانی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۸
توضیح تکمیلی نگارنده: 
عاطفه سلیانی

آیا می توان کودکان ٢ تا ٦ ساله را با دانش جغرافی آشنا کرد؟ چگونه؟

کتاب" کودک و جغرافی" مادران و پدران و مربیان را با راهکارهایی علمی، ساده و جذاب برای آموزش جغرافی به کودکان این گروه سنی آشنا می کند و روشن می سازد که این رشته از دانش، تنها "در حیطه ی آشنایی با نام کوه ها، دریاها یا پایتخت ها معنا نمی یابد، بلکه ... دانش آشنایی با محیط زندگی و انطباق بهتر با محیط و شیوه های تغییر آن برای یک زند گی بهتر است".

با انجام فعالیت های این کتاب، می توان دانش جغرافی را در زندگی روزمره، هنگام بازی، غذا خوردن، گردش،  تماشای تلویزیون و گفت و گو با تلفن و...  به کودکان آموزش داد و آن ها را به یادگیری جغرافی تشویق کرد تا بتوانند موقعیت های مختلف را بشناسند و از آن ها تصویر ذهنی بسازند.

"فراموش نکنید که همه ی ما نیازمند ارتباطی تنگاتنگ با انسان ها و فرهنگ ها در سرزمین های مختلف هستیم. بنابر همه ی این ها... نیازمند آشنایی و فهم جغرافیا نیز هستیم".

راهنما

عضویت در کانال تلگرام