گزارش نشست ترویج کتابخوانی و کتابداری اجتماعی

گزارش نشست ترویج کتابخوانی و کتابداری اجتماعی
نویسنده: 
گروه خبر کتابک - بهار اشراق

سی و پنجمین نشست ترویج کتابخوانی با موضوع کتابداری اجتماعی و ترویج کتابخوانی با حضور نوش آفرین انصاری و مهرناز خراسانچی در کتاب خانه ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سخنران نخست، نوش آفرین انصاری، ابتدا تعریفی از کتابداری اجتماعی ارائه داد و پس از آن به ارتباط آن با ترویج کتابخوانی پرداخت. او در کتابداری اجتماعی سه جریان را مهم دانست و به نقش دولت، جامعه ی مدنی و تک تک افراد جامعه اشاره کرد. انصاری بر این باور است که ایجاد انگیزه و عادت به مطالعه نیاز به برنامه ای پیوسته دارد و این پیوستگی باید از صفر تا ٩٠ سالگی باشد. در حال حاضر برای گروه سنی از بدو تولد تا شش سال هیچ طرحی برای کتابخوانی وجود ندارد و این در حالی است که عشق به کتاب از همین دوران شکل می گیرد. او به نقش دولت در کم کردن این فاصله اشاره کرد و پس از آن جامعه های مدنی یا سازمان های مردم نهاد را یکی از عوامل موثر در کتابداری اجتماعی دانست. انصاری معتقد است: با خدماتی که سازمان های مردم نهاد ارائه می دهند می توانند حامی کتابداری اجتماعی باشند.  دسته سوم  از پشتیبانان کتابدار اجتماعی افرادی هستند  که به حق خواهی جامعه پاسخ می دهند. او پس از برشمردن این موارد به هدف های کتابداری اجتماعی پرداخت: شناخت حقوق کودک و دسترسی آزاد آن ها به منابع  و آزادی فردی و قدرت تصمیم گیری کودک برای انتخاب کتاب . سومین اصلی که از دید انصاری در کتابداری اجتماعی اهمیت دارد، تهیه آثار ارزشمند برای این قشر است. از سویی او بر این معتقد است که برای کتابداری کودک و نوجوان باید رده بندی دیویی مورد استفاده قرار بگیرد و پنجمین اصل کتابداری اجتماعی را اجرای طرح های ترویجی برای علاقه مند کردن کودکان می داند. انصاری همچنین  به نقش پر رنگ نیروهای داوطلب در سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و تعریفی از نیروی داوطلب ارائه داد و بخشی از وظایف کتابدار اجتماعی را ترویج کتابخوانی عنوان کرد که پیوسته کتاب و فرد را به هم نزدیک می کند و روی فرد تاثیر می گذارد. افزون بر آن به این مسئله اشاره کرد که در ترویج خاص، مروجان ادبیات کودک که همان نیروهای داوطلب سازمان های مردم نهاد هستند، می توانند بازوهای تاثیرگذار در کنار کتابدار اجتماعی باشند و کتابخانه ی خوب کتابخانه ای است که بتواند از این مروجان استفاده کند. در پایان انصاری به وجود عنصر جدید یعنی همان مروجان ادبیات کودک در حوزه ی کتابداری اجتماعی و تشکیل دوره های آموزشی برای مروجان اشاره کرد زیرا معتقد است مروجان در یک مجموعه تحول ایجاد می کنند.

سخنران دوم، مهناز خراسانچی،‌ بر این باور است که کتابدار و کتابخانه براساس نیاز اجتماعی مردم به وجود می آید. وظیفه ی کتابدار اجتماعی ارایه خدمات به عموم جامعه است، به همه ی گروه های سنی و به ویژگی های عمومی فارغ از جنسیت،‌  یا ویژگی های خاص است. پس او بایستی جامعه ی مخاطبش را بشناسد. از دیگر وظایف کتابدار اجتماعی ارتباط کتابداری با انجمن های مختلف است. ایشان با ارائه نمونه ای به توضیح این تعامل پرداخت. از نگاه ایشان، سومین وظیفه ی کتابدار توجه به موضوعات خاص اجتماع و بومی سازی منابع است. او چهارمین مورد را  نقش کتابدار در مستندسازی دانش دانست و به نقش سازمان های مردم نهاد در کمک رسانی به زلزله زدگان برای ایجاد یک دستنامه در این مورد اشاره کرد. پنجمین وظیفه ی کتابدار اجتماعی از نگاه خراسانچی نشان دادن نقاط ضعف موجود در وضیعت نشر است. او معتقد است کتابخانه باید بتواند حوزه ی نشر را به چالش بکشد. از دیگر وظایف کتابداری اجتماعی توجه به نگاه های نو را نام برد ، برای نمونه برگزاری نمایشگاه در روز سالروز تولد افراد نامدار. در پایان خراسانچی شناخته شدن کتابداران را در جامعه مهم دانست و  کتابدارشناس کردن جامعه را از دیگر وظایف کتابداران دانست.

نشست های ترویج کتابخوانی کتابخانه ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دوشنبه ی آخر هر ماه برگزار می شود.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام