شعر گندم زار

شعر گندم زار
نویسنده: 
محمود کیانوش
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

گندم زار-محمود کیانوش

گندم‌زار تو بسیار زیبایی
هر فصلی با رنگی می‌آیی

بی‌رنگی، پُررنگی، کم‌رنگی
با هر فصل همراهی، هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب
رنگ زرد، رنگ شب، رنگ خواب

گاهی خشک، گاهی سبز، گاهی زرد
گاهی خیس، گاهی گرم، گاهی سرد

پُررنگی، کم‌رنگی
با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ برف، رنگ آب
رنگ شب، رنگ خواب

گاهی سبز، گاهی زرد
گاهی گرم، گاهی سرد

پُررنگی، کم‌رنگی
با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

محمود کیانوش

فایل صوتی: 
شعر گندم زار - با صدای سیمین قدیری
راهنما

عضویت در کانال تلگرام