دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

یک گل، ده گل، صدتا گل

این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین

می‌روید بر دل‌ها گل

باغ و دره پُر گل شد

کوه و دشت و صحرا گل

لب‌ها را گل خندان کرد

شد از شادی لب‌ها گل

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۱:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
محمود کیانوش
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام