بابا آمد-مصطفی رحمان دوست

بابا آمد-مصطفی رحمان دوست

بابا آمد

تق تق تق بر در زد

بابا از بیرون آمد

رفتم در را وا کردم

شادی را پیدا کردم

وقتی  بابا را دیدم

فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد

با لبخندش جان آورد

با او روشن شد خانه

او شمع و ما پروانه

مصطفی رحمان دوست

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۱-۲۲ ۰۹:۱۱
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام