ما کودکان - عباس یمینی شریف

ما کودکانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

کتاب می خوانیم

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل که دارد

جا در گلستان

گفتار ما خوب

هر کار ما خوب

با هر کسی هست

رفتار ما خوب

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۴۹
پدیدآورندگان:
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام