سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار  

سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن    

در وسط سفره گذار

وقتی که گوید آن عمو

آی سمنو آی سمنو

صداش بزن بیاد جلو  

کاسه بده بخر از او

ماهی و آرد و آب و شیر  

سبزه و گل نون و پنیر

شمع و گلاب خوب بیار   

هر چه که لازمه بیار

سفره بینداز به زمین

تمام چیز هفت سین

ظرف به ظرف پیش هم    

درست و پاکیزه بچین

تا به خوشی سال دگر  

به شادی و بی دردسر

آسوده زندگی کنی

از غم و غصه بی خبر

راهنما

عضویت در کانال تلگرام