اسب سفید - افسانه شعبان نژاد

اسب سفید

یال سفید

یال سفید

کبوتر و بال سفید

ابر سفید

برف سفید

بره ی پرحرف سفید

گرگ سفید

غول سفید

دندون و پنجول سفید

شیر سفید

آب سفید

خواب میبینم، خواب سفید

از کتاب «گرپ گرپ»، نوشته افسانه شعبان نژاد

خرید کتاب: گرپ گرپ

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۰:۱۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
افسانه شعبان نژاد
دسته‌ها:
منبع:
کتاب گرپ گرپ
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام