کتابداران

کتابک پنجره‌ ای به جهان خواندن، پایگاهی است که به همه مخاطبان بزرگسال از جمله کتابداران تعلق دارد. کتابداران کودک و نوجوان در کتابک می‌توانند همه اطلاعات لازم و ضروری کار حرفه‌ای خود را در این صفحه بیابند. اختصاص بخشی از کتابک به کتابداران، با هدف آشنایی هر چه بیشتر کتابداران حوزه ی کودک و نوجوان در کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه های آموزشگاهی و دیگر کتابخانه هایی که برای کودک و نوجوان فعالیت می کنند، با مفاهیم، تعاریف و راهکارهای ویژه ی  کتابداری کودک و نوجوان است. تلاش می شود در این صفحه، اطلاعاتی گسترده و سودمند در زمینه ی کتابداری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. بخش" مبانی و استانداردهای کتابداری" شامل تعاریف  عام کتابداری و  تعاریف ویژه ی کتابداری کودک  و نوجوان است و در آن به چگونگی اداره ی  کتابخانه و انجام کارهای تخصصی در زمینه ی انتخاب و تهیه ی مواد کتابخانه (مجموعه سازی)، چگونگی طبقه بندی منابع (فهرست نویسی و رده بندی)، آماده سازی و چیدمان منابع، چگونگی ارائه ی خدمات در راستای ترویج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان و همچنین کودکان و نوجوانان  دارای نیازهای ویژه (خدمات عمومی) و خدمات الکترونیکی پرداخته می شود. توجه به ساختمان و تجهیزات کتابخانه هم در این بخش از جایگاه ویژه  برخوردار است.

افزون بر این بخش در" اتاق گفت وگو"، موضوعات و مشکلات حوزه ی کتابداری کودک ونوجوان  به بحث و گفت وگو گذاشته می شود.  در بخش" از کتابدار بپرس" کارشناسان کتابداری کودک و نوجوان  آماده هستند تا به پرسش ها و نیازهای کتابداران کودک و نوجوان  پاسخ دهند.

برای استفاده از تجربه های کتابداران در ایران و جهان، می توان به بخش "گزارش ها، تجربه ها و رویدادهای ترویجی" مراجعه کرد. مراکز برگزار کننده ی دوره ها و کارگاه های آموزشی کتابداری کودک و نوجوان نیز در بخش "دوره های آموزشی" معرفی می شوند. "راهنمای کتابخانه های ایران" فهرست نام و نشانی کتابخانه‌های کودک و نوجوان و کتابخانه‌های تحقیقاتی فعال است و "کتابخانه‌ های جهان" به معرفی بهترین کتابخانه‌های کودکان و کتابخانه‌های تحقیقاتی جهان می پردازد. در "شبکه ی ارتباطی کتابداران"، نشانی سایت ها، وب لاگ ها و انجمن های کتابداری، برای  گسترش دامنه ی ارتباطات و تعامل کتابداران با یکدیگر  ارایه می شود. " کتابخانه ی کتابدار" با معرفی کتاب ها و ارائه ی مقالات مربوط به کتابداری کودک ونوجوان، با هدف بازآموزی کتابداران کودک و نوجوان ایجاد شده است.  امیدواریم گشایش صفحه ی کتابداری و  ایجاد یک شبکه ی اجتماعی مجازی از بهترین و فعالترین کتابداران و مروجان ایران ، گامی موثر در ترویج خواندن در میان کودکان و نوجوانان  باشد و از راه ارتقای سطح دانش نظری و عملی کتابداران کودک و نوجوان و تبادل تجربه های ارزشمند در این زمینه، ایجاد عادت به مطالعه را در آنها شتاب بخشد.

وزن: 
۰