کتاب هدهد

اشتراک در خوراک کتاب هدهد
مرجع کتاب‌ باکیفیت کودک و نوجوان
نشانی: https://hodhod.com
آخرین به روزرسانی: ۳۸ دقیقه ۴۰ ثانیه پیش

مومو

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۸ - ۱۵:۲۲

دزدها وقت شما را کش می‌روند! دخترکی به نام مومو در حاشیه‌ی شهری بزرگ در خرابه‌های یک آمفی تئاتر زندگی می‌کند. او فقط با چیزهایی که در گوشه و کنار شهر پیدا می‌کند، روزگار می‌گذراند اما استعدادی عجیب و غریب در شنیدن درددل‌های آدم‌ها دارد.

روزی سر و کله‌ی عالیجنابان خاکستری پیدا می‌شود. آن‌ها می‌خواهند وقت ارزشمند آدم‌ها را بدزدند و برای همین هر روز که می‌گذرد آدم‌ها یکنواخت‌تر و بی‌روح‌تر می‌شوند. در این میان مومو تنها کسی است که حاضر شده جلوی عالیجنابان سینه سپر کند…

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/COEdE

نوشته مومو اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۷:۰۹

مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان های من» شامل شش داستان‌ «زیبا و گیرا برای کمک به شناخت و بیان احساس‌های بزرگ کودکان کوچک» است. کتاب‌های این مجموعه با نام‌های «گورخر کوچولوی حسود»، «آهو کوچولوی ترسو»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با شش احساس مختلف آشنا می‌کند.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» اثر ماریون بیله را با خرید حق ترجمه و چاپ از ناشر اصلی این مجموعه در فرانسه منتشر کرد.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/CZVDs

نوشته مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

پلنگ کوچولوی شیطون – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۹

کتاب مقوایی «پلنگ کوچولوی شیطون» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستان پلنگ کوچولویی است که هنگامی که در حال تعریف کردن یک قصه است هیجان‌زده شده می‌شود و بی‌احتیاطی می‌کند و به خودش آسیب می‌رساند.

دیگر عنوان‌های مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «آهو کوچولوی ترسو»، «گورخر کوچولوی حسود»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با احساس ترس، حسادت، خوشحالی، افتخار کردن به خود و عصبانیت آشنا می‌کند.

مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/7en8O

نوشته پلنگ کوچولوی شیطون – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

کرگدن کوچولو خودخواه – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۳

کتاب مقوایی «کرگدن کوچولوی خودخواه» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» درباره کرگدن کوچولویی است که بر ترسش از رودخانه غلبه می‌کند و داخل رودخانه می‌رود و به همین دلیل به خودش افتخار می‌کند.
دیگر عنوان‌های مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «آهو کوچولوی ترسو»، «گورخر کوچولوی حسود»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «پلنگ کوچولوی شیطون» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با احساس ترس، حسادت، خوشحالی، هیجان‌زده شدن و عصبانیت آشنا می‌کند.
مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/IZwh7

نوشته کرگدن کوچولو خودخواه – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

شیر کوچولوی عصبانی – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۴۵

کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره احساس خشم و عصبانیت.

شیر کوچولوی کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» وقتی که هیچ یک از دوستانش با او بازی نمی‌کنند عصبانی می‌شود.

دیگر عنوان‌های مجموعه «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «آهو کوچولوی ترسو»، «گورخر کوچولوی حسود»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «سوسمار کوچولوی خوش‌حال» کودکان را با احساس ترس، حسادت، هیجان‌زده شدن، افتخار کردن به خود و شادی آشنا می‌کند.

مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/gjVtz

نوشته شیر کوچولوی عصبانی – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آهو کوچولوی ترسو – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۳۸

کتاب مقوایی «آهو کوچولوی ترسو» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» است که کودکان را با احساس ترس آشنا می‌کند.

کتاب مقوایی «آهو کوچولوی ترسو» داستان آهوی کوچولویی است که در حال بازی کردن با مادرش در جنگل گم می‌شود و ترس را تجربه می‌کند.

دیگر عنوان‌های مجموعه «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «گورخر کوچولوی حسود»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با احساس حسادت، خوشحالی، هیجان‌زده شدن، افتخار کردن به خود و عصبانیت آشنا می‌کند.

کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/BifFA

نوشته آهو کوچولوی ترسو – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

سوسمار کوچولوی خوش‌حال – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۳۴

کتاب مقوایی «سوسمار کوچولوی خوش حال» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره احساس شادی.

کتاب مقوایی «سوسمار کوچولوی خوش حال» داستان سوسمار کوچولویی است که خیلی سرحال نیست ولی وقتی می‌فهمد که دوستانش برایش جشن تولد گرفته‌اند خیلی خوشحال می‌شود.

دیگر عنوان‌های مجموعه «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «آهو کوچولوی ترسو»، «گورخر کوچولوی حسود»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با احساس ترس، حسادت، هیجان‌زده شدن، افتخار کردن به خود و عصبانیت آشنا می‌کند.

مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/V3fwd

نوشته سوسمار کوچولوی خوش‌حال – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

گورخر کوچولوی حسود – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من

ی., ۲۰۱۸/۱۲/۱۶ - ۱۵:۲۷

کتاب مقوایی «گورخر کوچولوی حسود» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره گورخر کوچولویی که وقتی پدرش به دیگران توجه می‌کند، چندان خوشحال نیست و احساس حسادت می‌کند.

دیگر عنوان‌های مجموعه «نخستین هیجان‌های من» با نام‌های «آهو کوچولوی ترسو»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با احساس ترس، خوشحالی، هیجان‌زده شدن، غرور و افتخار کردن به خود و عصبانیت آشنا می‌کند.

کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا تهیه شده است و برای گروه سنی صفر تا ۶ سال مناسب است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/fZZgf

نوشته گورخر کوچولوی حسود – مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آدم بدها در عملیات فضایی بودار – مأموریت غیرممکن ۵

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۱

«آدم بدها در عملیات فضایی بودار»، پنجمین کتاب از مجموعه‌ی «مأموریت غیرممکن» است.

خبر بد!

دنیا به آخر می‌رسد.

خبر خوب؟

آدم بدها برمی‌گردند تا دنیا را نجات بدهند!

شاید هم یک موشک قرض کنند.

شاید چیز خیلی بدی توی یکی از لباس‌های فضایی باشد.

شاید هم آقای پیرانا زیادی خوراک لوبیا خورده باشد.

زنده ماندن در چنین ماموریتی شاید برای خیلی‌ها کار سختی نباشد، اما برای آدم بدها کار خیلی بزرگی است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/xruQ4

نوشته آدم بدها در عملیات فضایی بودار – مأموریت غیرممکن ۵ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آدم بدها در عملیات حمله به زیتن‌ها – مأموریت غیرممکن ۴

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۸:۵۶

«آدم بدها در عملیات حمله به زیتن ها»، چهارمین کتاب از مجموعه‌ی «مأموریت غیرممکن» است.

فاجعه‌ی گربه‌های زامبیِ نابودکننده در پیش است!

آیا آدم بدها می‌توانند دنیا را از دست هیولاهای میومیو کننده‌ی دکتر مارمالاد شیطان نجات دهند؟!

آقای گرگ و رفقایش، به کمک مأمور روباه باهوش، به پادزهر زامبی و بداخلاق‌ترین، بی‌دندان‌ترین و گرسنه‌ترین مامان‌بزرگِ آن اطراف نیاز دارند.

برای تماشای پرواز گلوله‌ی پشمالو آماده باشید!

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/3wxYr

نوشته آدم بدها در عملیات حمله به زیتن‌ها – مأموریت غیرممکن ۴ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آدم بدها در عملیات انتقام از گلوله‌ی پشمالو – مأموریت غیرممکن ۳

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۸:۵۰

«آدم بدها در عملیات انتقام از گلوله ی پشمالو»، سومین کتاب از مجموعه‌ی «مأموریت غیرممکن» است.

آدم بدها این‌بار توی دردسر بدی می‌افتند.

آقای گرگ و رفقای بدش، یک خوکچه هندی را اذیت کرده‌اند؛ یک خوکچه هندیِ دانشمندِ دیوانه‌ی شرور!

حالا این موجود گرد و قلنبه‌ی پشمالو می‌خواهد از آن‌ها انتقام بگیرد!

آیا آقا گرگ و رفقایش جان سالم به در می‌برند؟ آیا قهرمان می‌شوند؟ آیا دست از خوردن همدیگر برمی‌دارند؟

وقتش است که آدم بدها عملیاتشان را شروع کنند.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/AErBp

نوشته آدم بدها در عملیات انتقام از گلوله‌ی پشمالو – مأموریت غیرممکن ۳ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آدم بدها در عملیات مرغ‌‌پرانی – مأموریت غیرممکن ۲

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۸:۳۷

«آدم بدها در عملیات مرغ‌ پرانی» دومین کتاب از مجموعه‌ی «مأموریت غیرممکن» است.

مأموریت بعدی آدم بدها چیست؟

نجات ۱۰.۰۰۰ مرغ از یک مرغداری خیلی پیشرفته. آن‌ها در مأموریت جدیدشان باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند؛ لیزر جزغاله کننده، چندپای پر جنب‌وجوش و آقای مار، یعنی همان رفیق خودشان که به جوجه قورت‌بده معروف است!

کجای کار ممکن است اشتباه کرده باشند؟

اگر می‌خواهید قاه قاه بخندید، ماجراهای بدترین گروه آدم خوب‌های ناشیِ شهر را بخوانید!

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/w66de

نوشته آدم بدها در عملیات مرغ‌‌پرانی – مأموریت غیرممکن ۲ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

آدم بدها در عملیات نجات سگ‌ ها – مأموریت غیرممکن ۱

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۸:۲۷

«آدم بدها در عملیات نجات سگ‌ ها» اولین کتاب از مجموعه‌ی «مأموریت غیرممکن» است.

آدم بدها،

ترسناک و خطرناک و خُب …

فقط بد هستند،

اما می‌خواهند قهرمان باشند.

آن‌ها می‌خواهند با آزاد کردن تمام سگ‌ها از محل نگهداری‌شان، ثابت کنند قهرمان‌اند.

آدم بدها برای انجام کارهای خوب آماده‌اند…

چه بخواهید، چه نخواهید!

… و بدی ادامه دارد!

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/N2BKK

نوشته آدم بدها در عملیات نجات سگ‌ ها – مأموریت غیرممکن ۱ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

شاید سیب باشد – فیلسوف کوچک ۱

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۷:۳۲

در کتاب «شاید سیب باشد»، یک روز پسر کوچولو چشمش به یک سیب می‌افتد. زود می‌گوید: «صبر کن ببینم. از کجا معلوم سیب باشد؟» و بعد همین‌طور سؤال پشت سؤال: «شاید یک گیلاس گنده یا سیاره‌ای ریزه‌میزه باشد، شاید ماهی قرمزی باشد که خودش را گولّه کرده و به شکل سیب در آورده و…»

کودکان بهتر از آدم‌بزرگ‌ها دنیای اطراف‌شان را می‌بینند و بیشتر سوال می‌کنند و از این جهت فیلسوف‌هایی کوچک‌اند.

مجموعه کتاب‌های فیلسوف کوچک به دنبال تقویت روحیه‌ی پرسشگری و رشد تفکر خلاق در کودکان به کمک داستان است. کودکی که بهتر می‌بیند و بیشتر می‌پرسد برای چالش‌های دنیای آینده راه‌حل‌هایی خلاقانه‌تر پیدا می‌کند.

«شاید سیب باشد» اولین جلد از مجموعه‌ی فیلسوف کوچک است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/qGUCL

نوشته شاید سیب باشد – فیلسوف کوچک ۱ اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

مراقبم باش!

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۷:۲۱

در کتاب «مراقبم باش!» می‌خوانیم:

یوری می‌داند چه‌طوری باید از خودش مراقبت کند، ولی آقای اشنیپل نه!

آقای اشنیپل فقط این را می‌داند که دنیا با یوری چقدر می‌تواند جای هیجان‌انگیزی باشد.

بنابراین هر دو تصمیم می‌گیرند که قضیه‌ی مراقبت کردن را به بعد موکول کنند!

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/T3vFJ

نوشته مراقبم باش! اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

باشگاه کتاب‌خوانی بانی

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۶:۵۹

در «باشگاه کتاب خوانی بانی» می‌خوانیم: بانی خرگوشه، عاشق کتاب‌هاست. اولین‌بار وقتی که صدای خانم کتابدار را شنید که برای بچه‌ها در فضای باز کتاب می‌خواند، عاشق کتاب‌ها شد و فهمید که بدون کتاب‌ها نمی‌تواند زندگی کند. برای همین هم طی یک اقدام ماجراجویانه خودش را به کتابخانه‌ای رساند که به نظرش از دشت پر از هویج هم جذاب‌تر بود…

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/Ou3vO

نوشته باشگاه کتاب‌خوانی بانی اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

در هر شرایطی دوستت دارم

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۶:۵۲

«در هر شرایطی دوستت دارم» کتابی‌ست کوچک درمورد نگرانی‌های بزرگ.

آیا مادر همیشه کودکش را، در هر شرایطی دوست خواهد داشت؟ البته!

این داستان وسوسه‌انگیز در مورد دوست داشتن بدون قید و شرط به همه‌ی کودکان در هر جای دنیا دلگرمی و آرامش می‌دهد.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/jmSoz

نوشته در هر شرایطی دوستت دارم اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

هیتی، عروسک یکصد ساله

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۶:۳۹

هیتی عروسک یکصد ساله ، از آرامش فروشگاه عتیقه‌فروشی استفاده می‌کند تا ماجراهای زندگی‌اش را روایت کند. او در این داستان برای ما از سفرهای دریایی‌اش، از شکار نهنگ، غرق شدن و نجات یافتن، برخورد با قبایل وحشی، سفر به هند و اروپا، از خانواده‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و از خردسالان و بزرگ‌سالان و سال‌خوردگان حرف می‌زند.

با او همراه شوید تا از ماجراهای گردشی صدساله در دور دنیا باخبر شوید؛ با آدم‌های مختلف آشنا شوید؛ فرهنگ‌های متفاوت را ببینید؛ و از ماجراجویی لذت ببرید…

 

درباره‌ی نویسنده کتاب «هیتی عروسک یکصد ساله»:

راشل فیلد (۱۸۹۴-۱۹۴۲) شاعر و نویسنده‌ی آمریکایی، نویسنده‌ی رمان‌های کودک و نوجوان است. برجسته‌ترین اثر او، «هیتی عروسک یکصد ساله» است که جایزه‌ی نیوبری را برای او به ارمغان آورده است. او برای آثار دیگرش یک‌بار برنده‌ی جایزه‌ی ملی کتاب شده و یک‌بار جزو نویسندگان تقدیر شده‌ی فهرست نیوبری نیز معرفی شده است. همچنین دو کتاب او در فهرست برندگان جایزه‌ی لویس کارول قرار دارند.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/XYWPj

نوشته هیتی، عروسک یکصد ساله اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

مسافری با پاپوش های جهنمی

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۶:۳۰
در کتاب «مسافری با پاپوش های جهنمی» می‌خوانیم: وقتی «بادی استِبینز» پا به طبقه‌ی سیزدهمِ یک ساختمان قراضه‌ی قدیمی می‌گذارد، یک‌دفعه می‌بیند از سیصد سالِ پیش سر درآورده! آن هم کجا؟! کشتی دزدان دریاییِ گرفتار در طوفان! بادی، سوارِ همین کشتی با ناخدا جان کِرَکِستون به نیوانگلند سفر می‌کند. جایی که جدِ جدِ جدِ جدِ پنجم مامان‌بزرگِ‌ پُر‌دل‌و‌جرأتش، ابیگِل، گرفتار محکمه‌ی جنون‌آمیزِ جادوگری شده. بادی وسط ماجرایی پُر از اشباح، جادوگر، دزد دریایی و گنجی پُر‌زَرق‌و‌بَرق غوطه می‌خورد. شاید بادی بتواند اجداد یک‌دنده و خودسَرَش را نجات دهد. ولی آیا می‌تواند راهِ بازگشت به طبقه‌ی سیزدهم و خانه را پیدا کند؟ درباره‌ی نویسنده کتاب «مسافری با پاپوش های جهنمی»: در بروکلین به دنیا آمد و در سان‌دیه‌گو بزرگ شد. فلاش‌من را استاد رمان طنز می‌خوانند. همان‌طور که در زندگی‌نامه‌اش، «بچه‌ی اجی مجی لاترجی: زندگی یک نویسنده» نوشته، کار حرفه‌ای‌اش را با نمایش و روزنامه‌نگاری آغاز کرد. او برای کتاب «کتک‌خور سلطنتی» برنده‌ی نشان نیوبری شد و برای «کوهستان شارلاتان» برنده‌ی جایزه‌ی بوستون کلاب. داستا‌های او به نوزده زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده‌اند و به‌خاطر شوخ‌طبعی راوی، بیان طنز و کندوکاو در تاریخ آمریکا، مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفته‌اند. «فیل سفید»، «موش غول‌آسای سوماترا»، «ماه راهزن»، «روح خورشید نیمروز» و «جیم بدترکیبه» بعضی از رمان‌های سیدفلاش‌من هستند. لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/l517o

نوشته مسافری با پاپوش های جهنمی اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد

دستی که بوسه می‌زند

س., ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ - ۱۶:۱۸

«دستی که بوسه می زند»، داستانی است برای همه‌ی کودکانی که با موقعیت‌های دشوار و ناخوشایند روبه‌رو می‌شوند و همچنین خطاب به کودک درون هر یک از ماست که گاهی نیاز به قوت قلب دوباره دارد.

مدرسه در جنگل آغاز شده است، اما راکون کوچولو نمی‌خواهد به مدرسه برود. مادرش برای برطرف کردن ترس و اضطراب کودکش رازی را با او در میان می‌گذارد. به این ترتیب راکون کوچولو باور می‌کند که عشق و محبت مادرش همیشه همراه اوست و به او قوت قلب می‌دهد.

«دستی که بوسه می زند» کتابی دلگرم‌کننده و امیدبخش از زمان نخستین چاپ خود در سال ۱۹۹۳ میلیون‌ها کودک و پدر و مادرشان را تحت تاثیر قرار داده است، به ویژه هنگام جدایی. این جدایی می‌تواند به دلیل شروع مدرسه، ورود به مهدکودک یا رفتن به اردو باشد. مربیان مهدکودک از این کتاب برای نخستین روز مدرسه بسیار استفاده می‌کنند.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/3Q7fN

نوشته دستی که بوسه می‌زند اولین بار در کتاب هدهد پدیدار شد.

گروه ها: کتاب هدهد