کتاب‌های معرفی شده به قلم «سحر ترهنده» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «سحر ترهنده» آمده است.
بچه باتلاق

بچه باتلاق

«بچه باتلاق» با کمک گرفتن از تخیل و روندی جادووار، نشان می‌دهد دوست داشتن واقعی چه معنایی دارد و این که هرکس نیاز دارد در جایی زندگی کند که برایش خوب است و به آن‌جا تعلق دارد.

ادامهٔ نوشته ...
داستان خرگوش کوچولو

داستان خرگوش کوچولو

یک روز صبح خانم خرگوش پیر به بچه هایش گفت: عزیزان من! شما فقط می توانید به مزرعه های اطراف بروید یا تا آخر این جاده بدوید. اما یادتان باشد که به باغ آقای مک‌گرگور نباید بروید. در آن جا برای پدرتان حادثه دردناکی اتفاق افتاد؛ خانم مک‌گرگور از او یک ساندویچ خرگوش ساخت.»

ادامهٔ نوشته ...