کتاب‌های معرفی شده به قلم «فاطمه مرتضایی فرد» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «فاطمه مرتضایی فرد» آمده است.
نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود

نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود

کتاب «نامه­‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌­رود» از مجموعه کتاب «فلیکس» در مرحله اول داستانی است درباره دوستی، دوستی‌­های عمیق کودکانه و بعد از آن کتابی است برای آشنایی کودکان با سفر، جهان و کشورهای مختلف.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: مهمان برای خرس

مهمان برای خرس

کتاب مهمانی برای خرس» داستان خرسی است که از مهمان خوشش نمی آید و به همین دلیل روی در خانه اش تابلوی «ورود ممنوع» نصب کرده است.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: گنجشک من بدو ... بدو....

گنجشک من بدو ... بدو....

«گنجشک من بدو...بدو» داستانی لطیف با موضوع دوستی، تاب‌آوری و پذیرش شرایط جدید است.

ادامهٔ نوشته ...
خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!

خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!

کتاب «خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!» داستانی شیرین از رسیدن بهار، همکاری، پذیرش مسئولیت، شجاعت و دوستی است.

ادامهٔ نوشته ...
خرسی بازیگوش لودی کجاست؟ (از مجموعه کتاب ماجراهای لودی)

خرسی بازیگوش لودی کجاست؟ (از مجموعه کتاب ماجراهای لودی)

کتاب «ماجراهای لودی: خرسی بازیگوش لودی کجاست؟» از مجموعه کتاب «ماجراهای لودی» درباره روزی است که لودی می‌خواهد با عروسکش خرسی بازی کند، اما او را پیدا نمی‌کند. لودی همه جای ممکن و غیر ممکن را دنبال او می‌گردد. اما انگار هیچ اثری از خرسی نیست!

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: دنیا چه قدر بزرگ است؟

دنیا چه قدر بزرگ است؟

کتاب «دنیا چه قدربزرگ است؟» پرسشی است که بیشتر کودکان از پدر و مادر خود می‌کنند و شاید از خود شما هم بارها و بارها چنین پرسشی شده است.

ادامهٔ نوشته ...