کتاب‌های معرفی شده به قلم «کتابشناسی تحلیلی «دیگری» در ادبیات داستانی تالیف و ترجمه» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «کتابشناسی تحلیلی «دیگری» در ادبیات داستانی تالیف و ترجمه» آمده است.
اکو (داستان فردریش، داستان مایک، داستان آیوی)

اکو (داستان فردریش، داستان مایک، داستان آیوی)

بستر زمانی مجموعه اکو، جنگ جهانی دوم است. زندگی فردریش، مایک و آیوی به خاطر جنگ تغییر می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...
بیرون ذهن من

بیرون ذهن من

ملودی شخصیت کتاب «بیرون ذهن من» دختری است که از کودکی مجبور بوده از ویلچر استفاده کند. اما مشکل اصلی او این نیست.

ادامهٔ نوشته ...