کتاب‌های معرفی شده به قلم «انتشارات افق» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «انتشارات افق» آمده است.
ویروس کرونا و پرسش‌ها و نگرانی‌های من (کتاب الکترونیکی)

ویروس کرونا و پرسش‌ها و نگرانی‌های من (کتاب الکترونیکی)

برهم‌خوردن روال عادی زندگی باعث عدم‌امنیت و آشفتگی ذهنی کودکان می‌شود و در ماه‌های اخیر، ویروس کرونا زندگی بچه‌های جهان را دگرگون کرده است.

ادامهٔ نوشته ...