کتاب‌های معرفی شده به قلم «مریم عبدالرزاق» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «مریم عبدالرزاق» آمده است.
خانه‌ای در شب

خانه‌ای در شب

«خانه‌ای در شب» فقط ماجرای یک خانه نیست، ماجرای همه‌ی خانه‌هایی است که می‌توانند شب‌هایی پر از نور و روشنی داشته باشند. داستان «خانه‌ای در شب» نوشته‌ی «سوزان مَری اِسوانسون»، با تصویرگری جذاب «بِت کرامز»، در عین تیرگی تصاویر، نور امیدی در دل کودک می‌کارد.

ادامهٔ نوشته ...
مجموعه کتاب‌های کار کومن

مجموعه کتاب‌های کار کومُن

گاه این تصور پیش می‌آید که مداد به دست گرفتن، نقاشی کشیدن، بریدن، چسباندن و حتی درست فکر کردن مهارت‌هایی هستند که باید در مهدکودک و سپس مدرسه و نظام آموزشی به کودک آموزش داده شوند. حال آنکه ما در مقام والدین اولین مربی کودک خود هستیم؛ اما آیا همه شیوه‌های درست آموزشی را بلدند؟ «مجموعه کتاب‌های‌ کار کومن» اینجاست تا در این مسیر مهم، اما حساس ما را یاری کند.

ادامهٔ نوشته ...
فرمانروای عالم هپروت

فرمانروای عالم هپروت

آخرین‌باری که خواب دیدید کی بود؟ خواب‌تان چه رنگی بود و آیا همه چیز سر جای خودش قرار داشت یا اینکه دنیا شکل دیگری بود؟!

ادامهٔ نوشته ...
خِرچ! خوروچ! خیریچ!

خِرچ! خوروچ! خیریچ!

«من یک عالم دوست کوچک دارم که روی کله‌ام زندگی می‌کنند. وقتی‌که می‌روم بخوابم، آن‌ها ورجه‌ورجه و بپّر‌بپّر می‌کنند.»

_ یک عالم دوست کوچک؟ کجا؟ توی کله‌ی یک پسر کوچولو؟

ادامهٔ نوشته ...
رازهای بابابزرگ قورباغه

رازهای بابابزرگ قورباغه

دو موجود یکسان از دو نسل متفاوت را تصور کنید، شاید فقط تصویر یک پدربزرگ و یک نوه‌ی آدمیزاد به ذهنتان برسد. اما دنیای خلاق کودکان، چیزی فراتر از این حرف‌هاست؛ جایی که دوتا قورباغه هم می‌توانند از دو نسل مختلف هم‌صحبت‌ و حتی راهنمای خوبی برای هم باشند! اجازه دهید کمی عقب‌تر برویم تا ببینیم ماجرا از چه قرار است.

ادامهٔ نوشته ...
دردسرهای خانواده‌ی پپین

دردسرهای خانواده‌ی پپین

بیشتر خانواده‌ها، مهمانی‌ها و شب‌نشینی‌های‌شان را توی خانه برگزار می‌کنند.

ادامهٔ نوشته ...