کتاب‌های معرفی شده به قلم «سحر شیخ محمدی» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «سحر شیخ محمدی» آمده است.
مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها

مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها

«مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها» درباره مادربزرگی باتجربه و شجاع است. او به همه کمک می‌کند تا دلیل ترسشان را پیدا کنند و در پایان همه شجاعت خودشان را به دست می‌آورند.

ادامهٔ نوشته ...