رامونای شجاع شجاع!

رامونای شجاع شجاع!

رامونا ۷ سال دارد و امسال به کلاس اول می رود. او خیلی خوشحال است چون دیگر "کوچولو" نیست. اما در مدرسه همه چیز آن طور که او فکر می کرد، پیش نمی رود. آموزگارش او را دوست ندارد!  همکلاسی اش، سوزان در ساختن کاردستی از او تقلید می کند و ... 

کودکان در داستان "رامونای شجاع شجاع" خود و مشکلاتی را که ممکن است برای هر دانش آموزی در مدرسه پیش آید می بینند. آن ها همراه با رامونا یاد می گیرند که چگونه به عنوان یک ناظر خود را ارزیابی کنند، با دیگران کنار بیایند و خود را با شرایط و قانون یک گروه هماهنگ کنند.

گزیده‌هایی از کتاب

یک روز، هنگامی که کارگران رفتند وهیچ کس حواسش به
رامونا نبود، با آن که به او گفته بودن به سیمان مرطوب دست
نزند، کیو اول اسم خانوادگی اش را به روش خودش، یعنی با
دو گوش وسبیل روی سیمان حک کرد.

ديدگاه شما