عروسک پدر

عروسک پدر. نویسنده: پاتریشیا کالورت. مترجم شقایق قندهاری. تهران: امیرکبیر، کتاب های شکوفه‏‫، ۱۳۸۹.‬  برای ١٢ سال به بالا قیمت: ٢٧٠٠ تومان

 

شناسنامه کتاب:
فهرست کتاب های ماه
راهنمای کتاب:

ديدگاه شما