جودی مودی دنیا را نجات می دهد

جودی مودی دنیا را نجات می دهد

جودی مودی و برادرش استینک می خواهند برای مسابقه ی "چسب زخم معرکه" نشانه طراحی کنند، جودی مودی آشغالانس می شود، او و دوستش راکی موزی می خورند، یک موز هم به موشی، گربه ی جودی می خورانند و پوست موزها را توی زمین چال می کنند، بعد هم به خودشان "وضعت گرم" می گویند که "کود موز" درست می کنند.

جودی به دنبال سوسک بری سواحل شمال شرقی می گردد که در خطر انقراض است، "یک حشره ی ناجور حال به هم زن درب و داغون..." بالاخره توی آلبوم تمبر پیدایش می کند. باور می کنید؟ برادر کوچولوی جودی نباید تند تند نفس بکشد ممکن است لایه ی اوزون نابود شود. این را آفای تاد معلم علوم جودی گفته است. جودی و اعضای گروه چیش وزغ، وزغ برادر کوچولوی جودی را در نهر رها می کنند تا دنیای بهتری برایش بسازند. در زنگ علوم، آقای تاد بچه ها را به ۶۰ ثانیه سکوت دعوت می کند. در این ۶۰ ثانیه صد هکتار جنگل در سرتاسر دنیا نابود می شود جودی مدادهای همکلاسی هایش را می دزد، اما لو می رود. بچه های کلاس جودی بطری جمع می کنند تا از پول فروش آنها در جنگل بچه ها در کاستاریکا درخت بکارند. جودی می خواهد صاحب زرافه بشود. چرا؟

دیدگاه ها

كتاب خوب وجالبي به نظر مي رسى


عضویت در کانال تلگرام