لیست محتوا دسته بندی

الیز پارسلی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با الیز پارسلی را مشاهده کنید.

بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!
معرفی کتاب
«بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!» از مجموعه کتاب «مگنولیا» درباره بردن یک تمساح به مدرسه برای معرفی طبیعت است. این ایده‌ بسیار جذاب، اما دردسازی برای زنگ علوم است. حالا مگنولیا باید راهی پیدا کند تا تمساح...
نویسنده، تصویرگر و پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ