لیست محتوا دسته بندی

سوزان استیونز کرامل

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با سوزان استیونز کرامل را مشاهده کنید.

خودکار قرمزی کوچولو
معرفی کتاب
کتاب «خودکار قرمزی کوچولو» داستانی است که براساس یکی از قصه‌‌های عامیانه نوشته شده است و داستانی است درباره همکاری و احساس مسئولیت. خودکار قرمزی کوچولو قصد دارد با کمک دیگر نوشت‌افزار ورقه‌های...
نویسنده و پدیدآورندگان