لیست محتوا دسته بندی

آرون بکر

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با آرون بکر را مشاهده کنید.

سفر جادویی
معرفی کتاب
داستانِ کتاب «سفر جادویی» در جهانی خاکستری و بی‌رنگ اتفاق می‌افتد، با آدم‌هایی که درگیر روزمرگی‌ها شده‌اند و پدر و مادری که حوصله‌ی دختربچه‌ی کوچک‌شان را ندارند. داستان، در حالی آغاز می‌شود که...
پدیدآورندگان