شعرهای کودکانه

شعرهای کودکانه

در این بخش شعرهای کودکانه از بهترین شاعران کودک ایران آورده شده است.  محمود کیانوش، پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، جعفر ابراهیمی، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، افسانه شعبان نژاد، مهدی مرادی و... .

در این بخش شعرهای کودکانه از بهترین شاعران کودک ایران آورده شده است.  محمود کیانوش، پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، جعفر ابراهیمی، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، افسانه شعبان نژاد، مهدی مرادی و... .

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذار

ادامهٔ نوشته ...
رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی

رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی 

باد سرد آرام بر صحرا گذشت
سبزه‌زاران، رفته‌رفته، زرد گشت

تک درخت نارون شد رنگ رنگ
زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ

ادامهٔ نوشته ...
باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

نارون به باد گفت
ای دم تو گرم

آمدی که بر تنم کنی
آن حریر نرم

ادامهٔ نوشته ...
بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا
در باغ خانه‌ی ما

ادامهٔ نوشته ...
شعر درخت - عباس یمینی‌شریف

شعر درخت - عباس یمینی‌شریف

به دست خود درختی می‌نشانم
به پایش جوی آبی می‌کشانم
کمی تخم چمن بر روی خاکش
برای یادگاری می‌فشانم

ادامهٔ نوشته ...
شعر من جغدم - ناصر کشاورز

شعر من جغدم - ناصر کشاورز

من یه پرنده هستم
جغدم و شب بیدارم
تو جنگل و بیابون
به دنبال شکارم

ادامهٔ نوشته ...
بابابزرگ - جعفر ابراهیمی

بابابزرگ - جعفر ابراهیمی

بابابزرگ خوب من
خیلی زیاد، کتاب داره
یه میز داره، یه صندلی
یه دونه تخت خواب داره

ادامهٔ نوشته ...
نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند به کوه و صحرا
پیام شادیست برای دل‌ها

دهد به دل‌ها امیدواری
به جنبش آیند تمام دنیا

ادامهٔ نوشته ...
بچه های جهان - محمود کیانوش

بچه‌های جهان - محمود کیانوش

بچه های پاکدل،
بچه های مهربان؛
چشمه های زندگی،
روشنی های جهان،

ادامهٔ نوشته ...
لباس رنگی بابا - جعفر ابراهیمی

لباس رنگی بابا - جعفر ابراهیمی

بابام داره یه جارو
اندازه‌ی یه پارو

لباس رنگی داره
کفش قشنگی داره

ادامهٔ نوشته ...
صبح تا حالا - شکوه قاسم نیا

صبح تا حالا - شکوه قاسم‌نیا

صبح تا حالا باباجون
ندیدمت من اصلا
هرکسی در می زنه
می گم بابام حتما

ادامهٔ نوشته ...
خونه‌ی شیرین - شکوه قاسم نیا

خونه‌ی شیرین - شکوه قاسم‌نیا

این خونه رو کی ساخته؟
زنبور زیبا ساخته

گوشه به گوشه شو با
شیره ی گل ها ساخته

ادامهٔ نوشته ...
شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

من رنگ سبزم
برگ درختم
گاهی لباسم
بر بند رختم

من سبز هستم
رنگ بهارم
هم پیش گل‌ها
هم پیش خارم

ادامهٔ نوشته ...
به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

خروسه اومد نگام کرد
نگاه به کفش پام کرد
کاکلشو تکون داد
قوقولی قوقو صدام کرد

ادامهٔ نوشته ...
شعر زمستون

شعر زمستون

اَلسّون و بَلسّون 
رفته بابام خراسون
دلم شده یه ذرّه 
برای او، خدا جون!

ادامهٔ نوشته ...
زیر آفتاب - جعفر ابراهیمی

شعر زیر آفتاب - جعفر ابراهیمی

رو برگ شاخه ی گل
شاپرکی نشسته

نشسته زیر آفتاب
دو تا بال هاشو بسته

ادامهٔ نوشته ...
خونه ما - افسانه شعبان نژاد

خونه ما - افسانه شعبان نژاد

خونه ما باغچه داره
اتاق و یک تاقچه داره

پله داره، نرده داره
پنجره هاش پرده داره

ادامهٔ نوشته ...
مادربزرگ خوبم - اسدالله شعبانی

مادربزرگ خوبم - اسدالله شعبانی

آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته
مادربزرگ خوبم
پهلوی من نشسته

ادامهٔ نوشته ...
برف - عباس يمينی‌شريف

برف - عباس يمينی‌شريف

بين زمين و آسمان
مثل پر کبوتران

برف مياد ريز و درشت
دانه به دانه مشت مشت

ادامهٔ نوشته ...
شعر صدای باد - اسدالله شعبانی

شعر صدای باد - اسدالله شعبانی

پنجره اتاقم
باز می شه بسته می شه

این کیه پشت پرده
این کیه پشت شیشه؟

ادامهٔ نوشته ...
شعر ماه و ستاره - علی اصغر نصرتی

شعر ماه و ستاره - علی اصغر نصرتی

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته

نه یک، نه ده، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

ادامهٔ نوشته ...
دست کوچولو، پا کوچولو - شکوه قاسم نیا

شعر دست کوچولو، پا کوچولو - شکوه قاسم نیا

دست کوچولو، پا کوچولو
گریه نکن، بابات می آد

تا خونه ی همسایه ها
صدای گریه هات می آد

ادامهٔ نوشته ...
باران - پروین دولت آبادی

شعر باران - پروین دولت آبادی

ابر سیاه ابر سفید
رو آسمان پرده کشید

باران دانه دانه
ریخت روی حوض خانه

ادامهٔ نوشته ...
عکس خودم - شکوه قاسم نیا

شعر عکس خودم - شکوه قاسم نیا

دیروز توی آینه
عکس خودم را دیدم
چه قدر شبیه من بود
به روی او خندیدم

ادامهٔ نوشته ...
شعر خروس زری

شعر خروس زری - اسدالله شعبانی

منم منم خروس زری
پیرهن پری قوقولی قوقو

یه دُم دارم رنگ و وارنگ
خیلی قشنگ قوقولی قوقو

ادامهٔ نوشته ...

جوراب رنگی - پیرایه یغمایی

مادرم آمد سر ِ قول و قرارش
توپ های رنگی نخ در کنارش
تا بياندازد به روی ميل دانه
ساق پايم با نگاهش شد نشانه
دست هايش با پیام مهربانی
می خزد در سبز و زرد و ارغوانی
آه ... پایم گرم شد ، جوراب دارم
بر سر رنگین کمان پا می گذارم

ادامهٔ نوشته ...

اسب سفید - افسانه شعبان نژاد

اسب سفید
یال سفید
یال سفید
کبوتر و بال سفید

ادامهٔ نوشته ...

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار  
سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن    
در وسط سفره گذار

وقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنو

صداش بزن بیاد جلو  
کاسه بده بخر از او

ماهی و آرد و آب و شیر  
سبزه و گل نون و پنیر

ادامهٔ نوشته ...

شب عید - عباس یمینی شریف

شد شب عید
سال جدید
جوانه زد
درخت بید
حالا باید
دوید دوید
بالا پرید
پایین برید
خانه تکاند
جارو کشید
گردگیری کرد
اطاق را چید
شیرینی و
آجیل خرید
رخت پاک و
تمیز پوشید
رفت این را دید

ادامهٔ نوشته ...

صبح شد - عباس یمینی شریف

شد صبح و خورشید
تابید و خندید

بر هر چه خندید
شد شاد و تابید

شد باز گل‌ها
خوشرنگ و زیبا

سرها گرفتند
با ناز بالا

پروانه‌ها باز
با هم به پرواز

بر گل نشینند
چون گل شود باز

گنجشک دلشاد
جیک جیک سرداد

ادامهٔ نوشته ...

دختران هنرمند - عباس یمینی شریف

چه دختران ماهی
پاکیزه تا بخواهی

سوزن و نخ گرفتند
به دوخت و دوز نشستند

قیچی و انگشتانه
آمده در میانه

یکی برش میدانه
به اوساها میمانه

دیگری درز گیره
ماهر و بی نظیره

این یکی روز تا روزه
سوراخ دگمه دوزه

ادامهٔ نوشته ...

بابا بزرگم - عباس یمینی شریف

بابابزرگ پیرم
دستشو من می‌گیرم

چه خوب و مهربانه
چه شاد و خوش زبانه

موهای مثل برفش
بامزه کرده حرفش

چین و چروک رویش
با موهای ابرویش

چه خوبه و چه زیبا
همیشه شاده با ما

هرجا او را می‌بینم
رو زانوش میشینم

ادامهٔ نوشته ...

گنبد ارغوان - عباس یمینی شریف

ارغوان باز چمن را آراست
گل فرو ریخت بر هر سو چپ و راست

باز پیراهم گلگون پوشید
در ره باد بهاری برخاست

آتشی داشت نهان سینه باغ
با دلی سوخته داغی بر داغ؟

خرمنی گشته به پا از گل سرخ؟
یا چمن باز برافروخت چراغ؟

ادامهٔ نوشته ...

باغ وحش آسمان - عباس یمینی شریف

 

در آن کبود گنبد
هر چیز هست زیبا

در پرده‌های زیباش
بسیار دیدنی‌هاست

شب‌های پرستاره
تاقی است پر ز تصویر

بزغاله، گاو، ماهی
خرچنگ و عقرب و شیر

یک خرس کوچک آن سوش
خرس بزرگ پهلوش

یک جای آن دو پیکر
جای دگر ترازوش

ادامهٔ نوشته ...

قایق خواب - عباس یمینی شریف

شب چراغ از لب بام دنیا
تابد آرام بر آب دریا

گاه چون سایه به خاکستر ابر
گاه روشن به دل آبی‌ها

سیم پاشیده به دریا مهتاب
ماه خوابیده به هر موج و حباب

قایقی ساخته گهواره بر آب
سرنشینان همه در عالم خواب

ادامهٔ نوشته ...

کشتی و ابر - عباس یمینی شریف

قایق شود روانه
بر روی رودخانه

کشتی سفر کند در
دریای بی کرانه

آن ابر در برابر
آن پنبه شناور

در آسمان آبی
زیباتر است و بهتر

پل‌ها بود خمیده
بر رودها کشیده

راه از دو ساحل رود
آنجا به هم رسیده

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام