شعرهای کودکانه

شعرهای کودکانه

در این بخش شعرهای کودکانه از بهترین شاعران کودک ایران آورده شده است.  محمود کیانوش، پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، جعفر ابراهیمی، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، افسانه شعبان نژاد، مهدی مرادی و... .

در این بخش شعرهای کودکانه از بهترین شاعران کودک ایران آورده شده است.  محمود کیانوش، پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، جعفر ابراهیمی، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، افسانه شعبان نژاد، مهدی مرادی و... .

روز مادر - عباس يميني شريف

فرزند ، گل اميد مادر
آن مادر از فرشته بهتر

از هر نگهش درست پيداست
از من به دلش چه آرزوهاست

خواهد همه چيز خوب عالم
باشد همه بهر من فراهم

ادامهٔ نوشته ...

یک عالمه ستاره - شکوه قاسم نیا

دلت می خواد بدونی

که پشت پلکام چیه؟

یک عالمه ستاره

ادامهٔ نوشته ...

قفس - شکوه قاسم نیا

من یه پرنده هستم

با پروبال خسته

پرنده خسته ای که تو قفس نشسته

ادامهٔ نوشته ...

چوپان - شکوه قاسم نیا

چوپونه کجاست؟

تو صحراست

مواظب گله هاست

گله باید چرا کنه

ادامهٔ نوشته ...

پرواز - محمود کیانوش

گفتم کبوترجان بیا
این بال‌ها را باز کن
در آسمان نیلگون
پرواز کن، پرواز کن
تا دست را بر هم زدم
او بال‌ها را باز کرد
در آسمان نیلگون
شاد و سبک پرواز کرد
از جلوه‌ی پرواز او
گویی دل من باز شد
همراه او چشمان من
در گردش و پرواز شد

ادامهٔ نوشته ...

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...

ما کودکان - عباس یمینی شریف

 

ما کودکانیم
شیرین زبانیم
تنها و با هم
کتاب می خوانیم

ما در دبستان
شادیم و خندان
چون گل که دارد
جا در گلستان

گفتار ما خوب
هر کار ما خوب
با هر کسی هست
رفتار ما خوب
 

ادامهٔ نوشته ...
شعر گنجشک و برف - محمود کیانوش

شعر گنجشک و برف - محمود کیانوش

گنجشک کوچک بالای دیوار
میخواند آواز خوشحال و بیکار

برف تمیزی روی زمین را
مثل گل یاس کرده است زیبا

گنجشک کوچک، دانه نداری؟
آذوقهای در لانه نداری؟

اکنون که بسیار خوشحال و سیری
باید سراغ از دانه بگیری

ادامهٔ نوشته ...

کتاب خوب - عباس یمینی شریف

من یار مهربانم
دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان
با آنکه بی زبانم

پَنَدت دهم فراوان
من یار پند دانم

من دوستی هنرمند
با سود و بی زیانم

از من مباش غافل
من یار مهربانم
 

ادامهٔ نوشته ...

نشانی باد - عباس یمینی شریف

که دیده باد را؟ از آن
به بچه ها دهد نشان
ندیده باد را کسی
به چشم خویش در جهان

ولی اگر کنی نظر
به دشت و باغ و بوستان
چو می خورند برگ ها
به شاخه ها تکان تکان

ادامهٔ نوشته ...

رود - محمود کیانوش

یک روز چشمه ساری،
باریک چون نواری،
از کوه سر در آورد،
گردید جویباری.

با خنده و ترانه
بر کوه شد روانه،
از مارپیچ دره
می رفت شادمانه.

راهش که تنگ می شد،
خیلی زرنگ می شد؛
با سنگ های سرسخت
مشغول جنگ می شد.

ادامهٔ نوشته ...

بازیچه های بچه ها - پروین دولت آبادی

آی بادبادک!
آی جغجغه!
آی فرفره!
بازیچه دارم، بچه ها،
آی بچه های کوچه ها!
بازیچه های رنگ رنگ،
ارزان و زیبا و قشنگ!
آمد دوباره پیرمرد
آن پیرمرد دُوره گرد.
با آن نگاه مهربان،
آن پیرمرد خوش زَبان
گوید برای بچه ها

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام