نوشته‌های مرتبط با: آداب و رسون ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آداب و رسون ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مهرگان، چیستی و آیین‌هایش

مهرگان، چیستی و آیین‌هایش

جشن مهرگان از درخشان‌ترین نمودهای فرهنگ ایران است.

«نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید جاودانه تیزاسب از فراز کوه البرز برآید

نخستین ایزدی که با زیورهای زرین آراسته از فراز [کوه] زیبا سر برآورد

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام