نوشته‌های مرتبط با: آدم برفی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آدم برفی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شعر آدم برفی

شعر آدم برفی

برف دیشب یک‌ریز

تا سحر باریده

بر سر هر کوچه

هر گذر باریده

ادامهٔ نوشته ...
اولین واکنش فرزند شما با دیدن برف چه بود؟

اولین واکنش فرزند شما با دیدن برف چه بود؟

صبح روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، کودکان در بسیاری از مناطق ایران، زمین را سفیدپوش از برف دیدند.

ادامهٔ نوشته ...