نوشته‌های مرتبط با: آزادی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آزادی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی رفع تبعیض نژادی

روز جهانی رفع تبعیض نژادی

مبارزه‌ای طولانی برای حق به رسمیت شناخته شدن، برخورداری از عدالت و بهره‌مندی از امکان توسعه برای مردم آفریقایی تبار

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: الای افسون شده

الای افسون شده

وقتی الا به دنیا می‌آید پری‌ای به نام لوسیندا به او هدیه عجیبی می دهد: «موهبت مطیع بودن.» اما این موهبت برای او بدل به نفرین وحشتناکی می‌شود. الا باید از هر دستوری که به او می‌دهند اطاعت کند. اما الای بااراده دوست ندارد مانند برده ای سرنوشتش را بپذیرد.

ادامهٔ نوشته ...
مسابقه یونیسف برای نوجوانان: جهانی عاری از ایدز

مسابقه یونیسف برای نوجوانان: جهانی عاری از ایدز

یونیسف فراخوانی منتشر کرده است و از نوجوانان دعوت کرده است که فیلم و عکس های خود را با موضوع جوانی، دوست داشته شدن، آزادی و سلامت برای یونیسف بفرستند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: اوا

اوا

اوا پس از یک تصادف وحشتناک، سرانجام پس از هشت ماه اغما به هوش می آید. او احساس می کند چیزی در او تغییر کرده و رفتار مادر نیز بر آن تأکید دارد. پزشکان برای زنده نگه داشتن او ناچار می شوند، بدن یک شامپانزه به نام کلی را به او پیوند بزنند.

ادامهٔ نوشته ...