نوشته‌های مرتبط با: آستر بدرقه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آستر بدرقه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب قهرمانی به نام آستر بدرقه منتشر شد

کتاب قهرمانی به نام آستر بدرقه منتشر شد

«قهرمانی به نام آستر بدرقه» نام کتابی است که به سبک و سیاق افسانه‌های کهن، شکل‌گیری یک کتاب و صحافی سنتی را روایت می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام