آشنایی با شغل ها

هفته مشاغل در مراکز «با من بخوان» چگونه گذشت؟
هفته مشاغل در مراکز «با من بخوان» چگونه گذشت؟ یکم تا هفتم اردیبهشت در تقویم کشور ما هفته‌ی مشاغل نامیده شده است. این مناسبت فرصت خوبی است تا کودکان و نوجوانان با کارها و شغل‌های گوناگون آشنا شوند تا هم قدردان زحمات و کوشش‌های اقشار مختلف جامعه باشند و هم از این طریق به علایق و توانایی‌های خود...
شعر کودکانه آقای راننده از اصغر واقدی
شعر کودکانه آقای راننده از مجموعه شعرهای آشنایی با مشاغل یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود توی یک شهر بزرگ یک آقا راننده بود در خیابان‌های شهر مینی‌بوس رانی می‌کرد ماشین قشنگی داشت آبی و قرمز و زرد بچه‌ها منتظرند آقا راننده بیاد حالا وقت رفتنه همه خوشحالند و شاد بچه‌ها داد می‌زنند آقا راننده اومد با...